BEZ HODNOCENÍ
KOŠÍKPřidat do košíku
Domů
➨ DO ŠKOLY ➨ FYZIKA
Kurz fyziky pro vysokoškoláky a nadané středoškoláky.

Petr Dvořák s Vámi projde základy mechaniky.

Začne u KINEMATIKY, která popisuje pohyb. Podíváte se na na základní popis pohybu v různých souřadných soustavách. Ukážete si rozdíl mezi průměrnou a okamžitou rychlostí i mezi průměrným a okamžitým zrychlením. Odvodíte si rovnice pro pohyb v gravitačním poli a podíváte se na pohyb po kružnici.

Další kapitolou kurzu je DYNAMIKA. Zatímco kinematika, říká jak se věci pohybují, dynamika říká proč se tak děje. Zabývá se tedy hlavně silami. Gravitační pole, nakloněná rovina, síly působící na těleso při pohybu po kružici, třecí síla... To jsou jednotlivá témata, která Petr v této kapitole probere. A ukáže Vám i jak je to s tou proradnou odstředivou silou :-)

PRÁCE je ve fyzice velmi důležitá a má úzkou spojitost s energií. Však mají také obě veličiny stejnou jednotku - Joul. V kapitole o práci vám Petr ukáže, jaké práce se konají při různých dějích. Například jakou práci koná gravitační síla, nebo jakou práci musíte vykonat, abyste stlačili pružinu.

Některé úlohy jsou příliš složité, aby se řešily pomocí silových účinků. Mnohem jednodužší je využít ENERGIE. Energie systému je stavová veličina a umožní nám spočítat velmi složité příklady. Řeč bude hlavně o mechanické energii. Tedy o kinetické, potenciální a pružné energii a dále o ZÁKONU ZACHOVÁNÍ MECHANICKÉ ENERGIE.

U procesů, u kterých neplatí zákon zachování mechanické energie (například tam, kde se mechanická energie mění na tepelnou nebo deformační) je potřeba použít veličinu a zákon, který platí vždy. A tím je HYBNOST a ZÁKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI. Hybnost je jediná cesta k cíli, pokud řešíme například nepružné srážky, balistické kyvadlo nebo princip raketového motoru.

Akceptujeme tyto platební metody:

metoda platbymetoda platbyGoPay
Klasický bankovní převod
Klasický bankovní převod
Lekcí v kurzu lekcíLekcí v kurzu:
29
Trvání kurzuDélka kurzu:
3:31:27
video
Mechanika I - Úvodní video
zdarma
hodinyDélka videa: 1:17
Kinematika
Dynamika
Práce
Energie
Hybnost
Napište nám
Napište nám
Přihlášení
shopping_cart
0